• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

EU-valet och miljön

Se tre föreläsningar online om vad EU betyder för miljön. Inför EU-valet har Naturskyddsföreningen bjudit in kunniga föreläsare som diskuterar framtidsfrågor om skogen, klimatet och Östersjön.

Sju av tio svenskar tycker att politiker och beslutsfattare borde göra mycket mer för att begränsa klimatförändringarna*. Men vad kan vi om vad EU gör – och skulle kunna göra – för klimat och miljö? 

Vår medlemsorganisation Naturskyddsföreningen har vid tre tillfällen bjudit in gäster för att diskutera vad EU-valet kan betyda för miljö och klimat. Se seminarierna nedan: 

EU, strömmingen och Östersjön

 • Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, leder en utfrågning av regionala företrädare för partierna M, KD, L, SD, C, S, V och MP.
 • Nils Höglund, verksamhetsledare för organisationen Coalition Clean Baltic pratar om varför det gick så illa med Östersjön.
 • Isabella Lövin, tidigare miljö- och klimatminister (MP) och Johanna Hornberger, riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet (M) diskuterar hur Sverige och EU kan rädda havet som ekosystem och för lokala fiskare.

Panelsamtal: Behövs en skarpare lagstiftning runt Östersjön?

Se inspelningen av EU, strömmingen och Östersjön,

EU och miljön

 • Torbjörn Ebenhard, forskningsledare för Centrum för biologisk mångfald vid SLU diskuterar hur naturen kan skyddas med EU som lagstiftare och förhandlare.
 • David Erlandsson, EU-strateg, Naturskyddsföreningen, pratar om miljöintresset bland väljarna i EU-valet.

I panelsamtalet diskuterar alla deltagare hur miljön kan bli den stora frågan i EU-valet.

Modererar samtalet gör Maria Gardfjell, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län och Alicia Romero, trainee Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

Se inspelningen av föreläsningen om EU och miljön

EU, skogen och klimatet

 • Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap, Uppsala universitet pratar EUs klimatpolitik – vilka är de hetaste klimatfrågorna inför EU-valet?
 • Rebecca Oliver, hållbarhetsstrateg för industriföretaget Purple Ivy diskuterar näringslivets roll när EU lagstiftar om klimatet.
 • Daniel Petri Cortés, projektledare på Leader Upplandsbygd – en organisation som fördelar stöd till utvecklingsprojekt på landsbygden, med finansiering av EU, diskuterar hur EU kan stärka omställningen i Uppsala läns landsbygder.

I panelsamtalet diskuterar alla deltagarna hur klimat- och skogspolitik hänger ihop.

Modererar gör Maria Gardfjell, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län och Ira Sundberg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Se inspelningen av föreläsningen EU, skogen och klimatet

*WWF Klimatbarometern april 2023