• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Att vara cirkelledare

Som cirkelledare är din främsta uppgift är att stödja gruppens utveckling så att ni når era mål. Du är också vår kontaktperson och Studiefrämjandets ansikte utåt. Du är viktig både för oss och din grupp.

Din roll i gruppen och ditt ansvar som cirkelledare bestäms av vad det är för slags cirkel du leder. Lite förenklat kan man skilja mellan två slags studiecirklar:

• I den ena förväntar sig deltagarna att du har kunskap om ämnet.

• I den andra är ni en grupp som tillsammans söker kunskap, och där deltagarna inte förväntar sig att du som ledare vet mer än någon annan.

Cirkelledaren är i allmänhet den som har kontakten med Studiefrämjandet, så att ni i cirkeln får det stöd ni behöver. Du kan fråga om allt. Särskilt viktigt är det att be om hjälp om något inte fungerar som det ska. Fråga hellre i tid, än att vänta för länge.

Cirkellistan är viktig

Du är också ansvarig för att rapportera er närvaro i cirkeln till Studiefrämjandet. Det gör du enklast här via webbsidan genom en särskild inloggning som du får. Det går lika bra att rapportera via mobil som dator.

• Cirkellistan är en närvarolista där alla deltagare ska uppge sitt namn och personnummer.

• Den fylls i vid varje cirkelträff via internet. Efter cirkelns slut slutrapporteras den till Studiefrämjandet.

• Cirkellistan är en juridisk handling. Som cirkelledare ansvarar du för att den fylls i på rätt sätt.

• Cirkellistan är grunden för offentliga bidrag till studieförbunden. Det är skälet till det behövs personnummer och underskrift från ledaren.

• Om någon undrar över integritetsfrågor, läs hantering av personuppgifter och kontakta Studiefrämjandet om du undrar över något mer.

Du är försäkrad

Som cirkelledare omfattas du av vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade under verksamhet i Studiefrämjandets regi samt under den direkta färden till och från verksamheten. Kontakta respektive avdelning för att få mer information om denna försäkring.