• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Älskade barn

Älskade Barn är Studiefrämjandets omfattande studiematerial som vänder sig till föräldrar i nytt land och har FN:s barnkonvention som grund.

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem en unik möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att leva som familj i Sverige.

Innehållet i cirklarna sträcker sig från att bli förälder till småbarnsåren och vidare till tonåren. Cirklarna handlar om barnens liv i vardagen, om fritiden och skolan, hälsan och framtidsdrömmarna, om normer och värderingar.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap och bygger på erfarenhet från tidigare föräldrastödsprojekt i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå. Studiematerialet började utvecklas 2014 och används idag i många kommuner över hela landet. 

Starta Älskade barn

Börja med att ta kontakt med Studiefrämjandet där du bor så får du en bra introduktion om samarbetsformer, studiematerial och resultat.

Lite kortfattat kan man säga att Studiefrämjandet står för utbildade ledare, studiematerial, seminarier för föräldrar och möjlighet till inspirationsföreläsningar för personal inom kommun och landsting. Vi bidrar också med information i anslutning till studiecirkel, till exempel affischer och broschyrer.

Följ med till Älskade barn i Enköping

Utbildade ledare

För att utbildningen ska bli så bra som möjligt vill vi att cirkelledaren har en egen erfarenhet av invandring och helst är flerspråkig. Därför rekryterar Studiefrämjandet ofta cirkelledare från etniska föreningar. Utbildningen pågår minst under två dagar och består av en introduktion av studiematerialet och ämnesområdet samt grundläggande kunskap om gruppdynamik och ledarskap.

Studiematerialet Älskade barn

Älskade Barn består av sex studiecirklar för föräldrar i nytt land. Dessutom finns det tre cirklar som riktar sig till asylsökande föräldrar samt tre fördjupningscirklar.
Se exempel på studiecirklarna

Studie om Älskade Barn 

Gunnel Mohme, filosofie doktor vid Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms universitet skrivit en forskningsrapport som beskriver och analyserar erfarenheterna från Älskade Barn-verksamheten. Hon har genomfört studien på utvalda orter, med såväl omfattande verksamhet som enstaka cirklar. Även studiecirklar med asylsökande finns med i studien. 
Kvalitativ forskningsstudie - Älskade barn

Älskade Barn – ett gott europeiskt exempel

Projektet ”Cultural diversity – practices of parental education in Austria, Sweden, Germany and Turkey” – har tagit fram en gedigen handbok med goda exempel. Sveriges och Studiefrämjandets exempel är Älskade Barn.
De medverkande organisationerna ingår i EBZ – Europeiska bildnings- och kulturcentra. www.ebz-online.net