• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
 • Start
 • Starta studiecirkel

Allt du behöver för en studiecirkel

1. Ett ämne

Lär dig mer om fågelskådning, foto, ekologisk odling, rollspel, jakt eller att spela gitarr. Bara din fantasi sätter gränser.

1. Ett ämne

Lär dig mer om fågelskådning, foto, ekologisk odling, rollspel, jakt eller att spela gitarr. Bara din fantasi sätter gränser.

1. Ett ämne

Lär dig mer om fågelskådning, foto, ekologisk odling, rollspel, jakt eller att spela gitarr. Bara din fantasi sätter gränser.

2. En studieplan

Studiecirkeln ska ha en nedskriven plan för hur studierna ska gå till och vilket studiematerial som kommer att användas.

2. En studieplan

Studiecirkeln ska ha en nedskriven plan för hur studierna ska gå till och vilket studiematerial som kommer att användas.

2. En studieplan

Studiecirkeln ska ha en nedskriven plan för hur studierna ska gå till och vilket studiematerial som kommer att användas.

3. En mötestid

En studiecirkel ska ha minst tre träffar. Totalt måste cirkeln uppnå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

3. En mötestid

En studiecirkel ska ha minst tre träffar. Totalt måste cirkeln uppnå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

3. En mötestid

En studiecirkel ska ha minst tre träffar. Totalt måste cirkeln uppnå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

4. En plats

En studiecirkel kan ha träffar både fysiskt och på distans via nätet. Man kan också blanda dessa sätt att ses.

4. En plats

En studiecirkel kan ha träffar både fysiskt och på distans via nätet. Man kan också blanda dessa sätt att ses.

4. En plats

En studiecirkel kan ha träffar både fysiskt och på distans via nätet. Man kan också blanda dessa sätt att ses.

5. Ledare och deltagare

Studiecirkelns ledare ska ha genomgått en introduktion hos Studiefrämjandet. Cirkeln ska ha mellan 3 och 20 deltagare (inklusive ledaren). Deltagarna ska vara minst 13 år.

5. Ledare och deltagare

Studiecirkelns ledare ska ha genomgått en introduktion hos Studiefrämjandet. Cirkeln ska ha mellan 3 och 20 deltagare (inklusive ledaren). Deltagarna ska vara minst 13 år.

5. Ledare och deltagare

Studiecirkelns ledare ska ha genomgått en introduktion hos Studiefrämjandet. Cirkeln ska ha mellan 3 och 20 deltagare (inklusive ledaren). Deltagarna ska vara minst 13 år.

Frågor och svar om studiecirklar

Studiecirkeln är en mindre grupp (3–20 personer) som träffas för att lära sig ett ämne tillsammans. Ni i gruppen bestämmer själva vad och hur ni vill lära er. Ni lär av varandra och i valfritt tempo.

Bestäm ett ämne och samla minst tre deltagare. Kontakta sedan Studiefrämjandet på din ort så hjälper vi dig vidare.

Detta är den plan där ni beskriver hur ni lägger upp arbetet i studiecirkeln. I många ämnen finns färdiga förslag på studieplaner. Ni kan också välja att göra en helt egen plan från grunden.

Vi erbjuder replokaler för bland annat musik och dans. På många håll har vi även studior för inspelning och redigering av musik, ljud och film. Bokningsrutinerna varierar runt om i landet. Kontakta Studiefrämjandet på din ort och fråga vad som gäller just där.

Lön till cirkelledare gäller vid kurser. Vi utgår då från studieförbundens gemensamma cirkelledaravtal. Ersättningen kan variera från kurs till kurs. Kontakta Studiefrämjandet på din ort och fråga vad som gäller just där. Lön utgår inte vid kamratcirklar.

Studiecirkeln har minst tre träffar men pågår ofta längre. Alla studiecirklar har en cirkelledare, en studieplan och ett studiematerial.

Cirkellistan är den närvarolista som cirkelledaren ansvarar för att fylla i efter varje träff. En cirkellista kan vara i pappersformat eller fyllas i digitalt på nätet.

Vi kan bland annat hjälpa er med lokal, studiematerial, handledning och utrustning. Vi betalar inte ut rena pengar till verksamheten.

Det blir du efter en introduktion med någon av våra handläggare. Vi vill också att du genomgår det första steget i Studiefrämjandets cirkelledarutveckling. Här får du grundläggande kunskaper om folkbildning, Studiefrämjandet och hur en grupp fungerar. Vårt ledarutvecklingsprogram finns i tre steg.

De studiecirklar som vänder sig direkt till allmänheten kallas ofta för kurser. Här tar vi ofta ut en deltagaravgift och cirkelledaren får en lön. Cirkelledaren har expertkunskaper i ämnet och får en mer aktiv roll som kunskapsförmedlare. En kamratcirkel är en studiecirkel som du startar tillsammans med personer du redan känner. Här kostar det ingenting att delta.

Fem anledningar till en studiecirkel

 1. Det är roligare att lära sig saker tillsammans.
 2. Ni bestämmer själva innehåll och mål.
 3. Ni får hjälp med studiematerial, lokal, utrustning och utbildningar.
 4. Ni får coachning av Studiefrämjandets kunniga personal.
 5. Att starta en studiecirkel kostar ingenting.

Fem anledningar till en studiecirkel

 1. Det är roligare att lära sig saker tillsammans.
 2. Ni bestämmer själva innehåll och mål.
 3. Ni får hjälp med studiematerial, lokal, utrustning och utbildningar.
 4. Ni får coachning av Studiefrämjandets kunniga personal.
 5. Att starta en studiecirkel kostar ingenting.

Fem anledningar till en studiecirkel

 1. Det är roligare att lära sig saker tillsammans.
 2. Ni bestämmer själva innehåll och mål.
 3. Ni får hjälp med studiematerial, lokal, utrustning och utbildningar.
 4. Ni får coachning av Studiefrämjandets kunniga personal.
 5. Att starta en studiecirkel kostar ingenting.