• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Berättigat intresse

Det händer att vi publicerar bilder och videos från våra arrangemang. Då kan det förekomma bilder på publik och deltagare som inte samtyckt till att bli fotograferade. Nedan kan du läsa hur vi resonerat kring publicering och den rättsliga grunden intresseavvägning,

Studiefrämjandet har ett berättigat intresse av att visa hur verksamheten  ser ut i organisationen. Vårt arbete i sociala medier är ett sätt för oss att nå ut med verksamheten, att förklara verksamheten och beskriva vad vi gör i den så att vi kan leva upp till vårt uppdrag.

Vi har som mål att nå ut till fler målgrupper och behöver synas på fler plattformar och genom att visa bilder från vår verksamhet kan vi på ett lättare sätt beskriva vad det är vi kan erbjuda för hjälp och stöd. 

Vi har därmed gjort avvägningen att vårt intresse av att publicera en rad bilder är viktigare än det intresse de avbildade personerna har av skydd för sin integritet. 

I avvägningen har vi tänkt på att vi ska välja bilder som inte visar personer i pinsamma eller förlöjligande situationer, och att vi även ska välja bilder där personerna är så oidentifierbara som möjligt.

Till grund för avvägningen har också varit att det är svårt att hämta in samtycken från samtliga personer i publika sammanhang.

Vill du att vi raderar en bild du är med på?
Ta kontakt med oss så löser vi det.