• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Så här jobbar vi med tillgänglighet

Studiefrämjandet vill vara en plats för alla. Vi är övertygade om att möten mellan människor med olika erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar skapar kreativitet och nytänkande.

I vårt utvecklingsarbete med webbplatsen ställer vi krav på att leverantörer av teknik, design och innehåll ska följa minimikraven för tillgänglighet i EN301549 v 2.1.2.

I utvecklingen av vår webbplats samarbetade vi med Funka för att säkerställa att vårt gränssnitt håller en hög nivå av tillgänglighet. Sedan 2020 genomför vår webbutvecklare, Knowit,  löpande granskningar och tester för att webbplatsen ska fungera både med och utan hjälpmedel.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Studiefrämjandet arbetar löpande med att uppdatera och förbättra tillgängligheten i våra digitala gränssnitt. Vi använder oss bland annat av Siteimprove för att hitta problem med tillgänglighet och tillsammans med 7Minds utbildar vi återkommande våra redaktörer i hur man arbetar för att få en tillgänglig webb.

Vi strävar efter att skriva ett enkelt, vårdat och begripligt språk. Det handlar ytterst om demokrati; alla har rätt att förstå det vi skriver.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Av de videos vi har på webben är inte alla textade och samtliga pdf:er är inte heller 100% tillgängliga.

Vi har också uppmärksammats på att de Google-kartor vi använder inte fungerar för skärmläsare, detta kan vi inte göra något åt utan problemet ägs av Google. Vi kommer att söka efter en bättre karttjänst.

På webbplatsen kan du som besökare använda Google Translation för att få texterna översatta. Vi är väl medvetna om Google Translations brister men hoppas att det kan vara till viss nytta.

Om du som användare upplever problem av något slag; hör gärna av dig till oss så gör vi allt vi kan för att lösa det så smidigt som möjligt.

Porträttbild
Åsa Wrenfelt Kommunikatör

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.