• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

#FörMigBetyderFolkbildning

Vad betyder folkbildning för samhället? Här är en glimt från Studiefrämjandets betydelse i lokalsamhället med exempel från Umeå och Skellefteå.

-Folkbildningens grundidé anpassar sig efter sin samtid. I ett snabbrörligt samhälle som till stor del baseras på ett massivt och kontinuerligt informationsflöde behövs vi för att ge människor möjlighet att tillsammans med andra relatera, reflektera och fördjupa sig i ett ämne, säger Luka Anic, verksamhetschef på Studiefrämjandet Västerbotten.

Han utgår från Umeå, där Studiefrämjandet driver den öppna mötesplatsen kulturhuset Klossen. Här äger ett stort antal studiecirklar och publika evenemang rum varje vecka.

–Inom ramen för Studiefrämjandets verksamhet möts människor med varierande bakgrund och livserfarenhet. Våra mötesplatser behövs som en motpol till de kommersiella mötesplatserna i en stad och fungerar ofta som ett andra vardagsrum. Forskning visar att fungerande ”tredjehemsstrukturer” i form av öppna mötesplatser som kompletterar hemmet och arbetsplatsen har en positiv effekt på folkhälsan. Det fria och frivilliga lärandet som folkbildningen baseras på minskar kunskapsklyftor, breddar demokratin och ger människor verktyg att förändra sin livssituation, säger Felicia Selin, verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandets mötesplats Hubben i Skellefteå.

Plattform för lärande, kreativitet och demokratiskt inflytande

Hon tog del av folkbildningen redan som barn och har bland annat startat ett rockband och arrangerat kulturevenemang inom ramen för folkbildningen. Personer som deltar i en studiecirkel växer som människor, lär sig att behärska sociala koder och stärks samtidigt i sin förmåga att navigera i det demokratiska samhället.
–Magin i folkbildningens pedagogik baseras på frivillighet. Studiefrämjandet erbjuder en plattform för människor som vill driva samhällsfrågor, exempelvis jämställdhet eller baksidorna av den gröna omställningen. Folkbildningen är både en plattform för att lära sig saker och att vara kreativ tillsammans med andra, säger Felicia Selin.

Viktig pusselbit i en långsiktigt attraktiv region

Den gröna omställningen i Norr innebär att stora delar av Västerbotten för närvarande genomgår en snabb transformation med en rad nya industrietableringar, nya arbetstillfällen och en storskalig inflyttning.

–Vi ser att folkbildning i form av studiecirklar och evenemang verkligen behövs kring klimat- och miljöfrågorna. Samtidigt vet vi att möjligheterna att uppleva eller utöva kultur tillsammans med andra är en otroligt viktig del av ett gott liv. Vår verksamhet utgör en viktig pusselbit i den helhet som krävs för att göra vår region långsiktigt attraktiv för alla de människor som flyttar hit i samband med den gröna omställningen, säger Luka Anic.

#FörMigBetyderFolkbildning
#studieförbundensamlarsverige
#TillsammansKanViMer