• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

På ledarutveckling

Cirkelledarna hör till folkbildningens viktigaste personer. Uppgiften är att få gruppen att fungera bra och deltagarna att trivas. Följ med när tolv personer samlas till cirkelledarutbildning i Stockholm. En dag med teori, praktiska övningar – och minst sagt livliga diskussioner. (Ur Cirkeln nr 4 2019)

– Ledarutbildning är nyttigt, och hittills tycker jag det är jättebra, säger Anna-Lena Wiik, 37.

Hon får medhåll av Rashid Abdi, 39.

– En perfekt kurs, jag lär mig mycket här om hur en ledare ska vara.

En solig lördag har Anna-Lena, Rashid och ett tiotal andra samlats i Brygghuset i Stockholm. Dags för Ledarutveckling steg 1, fösta delen av tre i Studiefrämjandets utbildningsprogram för cirkelledare.

Cirkelledarna har ett särskilt ansvar för att samarbetet i gruppen ska fungera. Men de är varken lärare eller chefer, utan ofta själva en deltagare bland andra. Det gör ledarskapet lite speciellt.

– Det roligaste är när de i tanken börjar applicera det vi pratar om på sina egna cirklar. Då förstår jag att kursen är värdefull för dem, säger Malin Welander som har hållit i ett tiotal ledarutvecklingar.

Fokus ligger på att kursdeltagarna ska få tankar och verktyg som de kan ha nytta av till vardags i cirklarna. De får även inblick i vad folkbildningspedagogiken innebär. Ledarutvecklingen är en mix av övningar, gruppdiskussioner och föreläsningar.

– Det är spännande när deltagarna hittar beröringspunkter, trots att ämnet för deras cirklar varierar stort, säger Malin.

Halva tiden har gått

Siri Sandquist är inte lika erfaren kursledare som Malin. Det här är hennes andra ledarutveckling.

– Jag lär mig otroligt mycket själv hela tiden, säger hon och tittar på klockan.

– Nu har halva tiden gått, ropar hon ut över rummet.

– Oh nej, redan, vi hinner inte, utbrister en kvinna.

Just nu funderar kursdeltagarna, i tre grupper, över frågan: ”Hur arbetar en bra grupp?” De ska ta ställning till tio påståenden, och försöka enas om svaren. Inte så enkelt, visar det sig när alla återsamlas i den stora salen – naturligtvis i en stor cirkel. På mindre än en minut är diskussionen i full gång:

– Jag är som jag är, och utgick från vad som ordagrant stod i påståendena.

– Man kan ju faktiskt tolka orden olika.

– Det var svårt att komma överens, men vi kom nog en bit på väg.

– Alltså, vi blev inte osams, men vi tyckte olika.

Och så vidare…

Varför tror ni vi gjorde den här övningen, frågar ledaren Malin.

– Det var en bra fråga, säger en av deltagarna leende och fortsätter:

– Om vi själva ska leda en grupp behöver vi fundera över hur en grupp fungerar.

Gruppens fem faser

Efter den intensiva diskussionen lugnar Malin Welander ner tempot med lite teori. Gruppdynamik står på programmet, och nu väntar en genomgång av gruppens fem faser, enligt den amerikanska forskaren Susan Wheelan. Alla lyssnar intensivt, men det står inte på förrän någon vill kommentera Malins genomgång.

– Stämmer verkligen det där, kan inte en grupp liksom hoppa fram och tillbaka mellan olika faser.

Att dessa cirkelledare inte köper vilka resonemang som helst går knappast att ta miste på.

Efter en stund tar Siri över och pratar lite om konsten att ge konstruktiv feedback till cirkeldeltagare. Flera på kursen är ledare i kulturämnen, och vid kreativt skapande är det särskilt viktigt att kunna ge och ta kritik på rätt sätt.

Trygghet och tillit

– Det viktigaste för mig är att skapa tillit och trygghet i gruppen, säger Anna-Lena Wiik. Till vardags är hon pilot och på fritiden cirkelledare för en grupp unga tjejer i Svenska Turistföreningen. Cirkeln går ut på att stärka deltagarna genom att umgås och testa olika utomhusaktiviteter – paddling, läger med mera. Den har nyligen dragit igång, så allt är ännu i testläge.

Anna-Lena har gått ledarutbildningar förut och funderade om den här kursen skulle kunna tillföra något.

– Det har den definitivt gjort, det är alltid bra att fylla på med nya kunskaper. Jag tycker också att passet om folkbildningen var intressant. Allmänbildande!

Rashid Abdi från Hässelby utanför Stockholm är cirkelledare i föreningen Mire 2. Till vardags arbetar han som administratör på transportföretaget Arriva. De cirklar Abdi leder handlar om samhällsfrågor, där flera av deltagarna behöver träna svenska språket.

– Vi känner varandra i cirkeln, men för mig som ledare är det bra att få lära mig mer om hur grupper fungerar, säger han.

Tysta deltagare

Eftermiddagen fortsätter med gruppdiskussioner, nu med frågan om hur man hanterar den inte alltför ovanliga situationen att några i en grupp pratar väldigt mycket och andra inte alls.

– Om två av fem i en grupp är tysta har ju de andra tre lättare att komma överens, säger någon.

– Nej, jag håller inte alls med, protesterar en annan. Som ledare ska man se till så att alla kommer till tals.

Tankar, inspel och åsikter – av skilda slag. Det kanske är själva idén med ledarutveckling!

Fem faser i gruppens utveckling

Susan Wheelan, forskare från USA, har utarbetat en modell för grupp- utveckling som används på många håll, bland annat i Studiefrämjandets Ledarutveckling.

Fas 1 Tillhörighet och trygghet: Deltagarna känner inte varandra, och känner sig för i gruppen. Passar jag in här? Kommer jag att trivas? I början är alla trevliga mot varandra, och gör som ledaren säger.

Fas 2 Opposition och konflikt: Gruppen är tryggare och deltagarna kan nu utmana varandra – och ledaren. Det kan bli lite av kamp om gruppens mål, arbetssätt och normer. Ledaren kan ifrågasättas.

Fas 3 Tillit och struktur: Nu har gruppen (om den överlevt fas 2) hittat fram till en mer harmonisk stämning, där deltagarna känner och accepterar varandra. Ledaren kan koncentrera sig på att coacha och behålla den goda stämningen.

Fas 4 Arbete och produktivitet: Fokus mindre på deltagarnas relationer – mer på vad gruppen ska uppnå tillsammans. En enad grupp som arbetar mot ett gemensamt mål är något många uppskattar.

Fas 5 Avslut: Nu är gruppen klar med sin uppgift och kan upplösas – eller fortsätta med nya uppgifter.

Ledarutveckling

Varje studiecirkel ska ha en ledare och i Studiefrämjandet finns cirka 15 000. Studiefrämjandets Ledarutvecklingsprogram har tre steg och erbjuds kostnadsfritt alla ledare.

Läs mer om Studiefrämjandets ledarutveckling här!

Ur Cirkeln nr 4 2019.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 7 september 2020