• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Cirkeln

Tidningen Cirkeln inspirerar, underhåller och ökar kunskapen om folkbildning och ideellt ledarskap. Den vänder sig främst till Studiefrämjandets 5 000 ideella cirkelledare, men även till anställda, förtroendevalda och övriga intresserade.

Fakta om Cirkeln

  • Cirkeln ges ut av Studiefrämjandet
  • Cirkeln ges ut två gånger per år
  • Cirkeln skickas till cirkelledare, förtroendevalda och anställda på Studiefrämjandet
  • Cirkeln har en upplaga på cirka 11 000 exemplar
  • Cirkeln produceras av produktionsbyrån Kombinera på uppdrag av Studiefrämjandet