• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 1 2019

Läs ledaren om utopier och dystopier. Den är skriven av Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winberg.

Varken utopi eller dystopi

JAG ÄR INTE MYCKET för utopier. Tanken att skapa ett perfekt framtida samhälle har genom historien visat sig skrämmande förrädisk. Det slutar lätt i katastrof, där vägen till det hägrande målet kantats av terror och förtryck.

Lika farlig som utopin är dess motsats, dystopin. Skräckvisioner om framtiden är kanske avsedda att skaka om oss ordentligt. Få oss att reagera och agera. Frågan är om de inte har motsatt effekt. Att dystopin gör oss passivt uppgivna. Väcker känslan av att inget spelar roll.

I FOLKBILDNINGEN HAR varken dystopin eller utopin varit fram- trädande idéer. Sedan starten har folkhögskolor och studieför- bund haft ett mer pragmatiskt och vardagsnära sätt att se på sin roll i samhället. Så är det ännu i dag.

Det betyder dock inte att allt ska vara som det är. Nu måste vi ta klimathoten på yttersta allvar. Agenda 2030 är ett utmärkt redskap för detta. Som ni kan läsa i det här numret av Cirkeln finns många sätt att göra det på. Det viktiga, tror jag, är att hållbar utveckling inte blir något ”vid sidan av”, som vi kan ägna oss åt när allt annat är klart. Hållbar utveckling är, som jag ser det, mer ett ”perspektiv på tillvaron” än en ”fråga på dagordningen”.

NI CIRKELLEDARE HAR här ett stort ansvar. Oavsett vad er cirkel handlar om och vilken roll ni har i gruppen, kan ni räkna med att många ser er som föredömen som de lyssnar på och kanske ser upp till. Ingen förväntar sig att ni ska vara perfekta i alla lägen. Men att ha Agenda 2030 i tankarna är en bra idé.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020