• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Lärandets faser och roller

I folkbildningen förenas ofta praktik och teori. Många gillar studieförbunden just för möjligheten att lära genom att göra saker praktiskt. Övning ger färdighet, brukar det heta. Den amerikanske psykologen Daniel Kolb har utvecklat teorier om ”erfarenhetsbaserat lärande”. Utifrån det har han även lanserat olika lärtyper. (Ur Cirkeln nr 4 2013)

Daniel Kolb har gett namn åt Kolbs lärcirkel som beskriver ett sätt att lära i fyra faser, där kopplingen mellan praktik och teori tydliggörs. De fyra faserna i cirkeln är:

Upplevelse

Du upplever eller gör någonting utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper.

Reflektion

Du reflekterar och ställer dig frågor utifrån det du upplever och gör.

Abstraktion

Du sammanfattar flera enskilda upplevelser. Sorterar, kategoriserar och skapar nya begrepp och teorier.

Tillämpning

Du experimenterar och tillämpar ny kunskap, genom att göra nya saker.

Enligt Kolb kan lärandet börja var som helst i lärcirkeln – men vandringen mellan de olika faserna kräver olika lärstilar. Som ledare kan det vara intressant att fundera över hur det ni gör i studiecirkeln kan länkas till olika faser i lärcirkeln.

I sina teorier har Kolb gått ett steg längre och kopplat lärcirkeln till olika personligheter. Det leder fram till fyra ”typer”:

  1. Den aktiva är handlingsorienterad och bra på att göra nya saker utifrån kunskap och erfarenheter som finns till hands. Vill ofta ha tydliga motiv till varför man ska lära sig något.
  2. Den reflekterande är bra på att fundera över det som görs eller upplevs. Vill ofta ha råd – ställer frågor och söker svar.
  3. Den logiska är bra på att tänka i termer av abstrakta begrepp och teorier utifrån det som görs eller upplevs. Gillar tydliga mål och att jämföra alternativa lösningar för att nå dem.
  4. Den praktiska är bra på att tolka nya begrepp och fakta och att tillämpa den nya kunskapen i praktisk handling, ofta i samspel med andra.

Människor är oftast en mix utav dessa fyra typer, men mixen kan se olika ut. Genom att se människors olikhet går det att utveckla pedagogiken, så att alla får möjlighet att göra det som de är bra på.

Ur Cirkeln nr 4 2013.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 31 augusti 2020