• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kom igång med lärande utomhus

Gå ut och lär – men hur gör man? Stina Lindblad är utomhuspedagog och biolog, med lång erfarenhet av att leda grupper utomhus. Som ledare måste du ägna lite tid åt att tänka och planera. Stina ser utomhusaktiviteten som en resa, där gruppen tillsammans med ledaren tar steg framåt för att nå målet. Följ med på resan! (Ur Cirkeln nr 2 2016)

1. Introducera för mervärde

Alla behöver en introduktion. Vad handlar aktiviteten om? Börja med en kort teoretisk genomgång, där det ni ska göra sätts in i ett sammanhang. Tänk igenom i förväg vad du ska säga, men var beredd på att ändra ditt upplägg om deltagarna plötsligt uppslukas av något ni upptäcker i naturen. Bygg vidare på deltagarnas intresse. På det sättet uppnår ni en viktig tanke i utomhuspedagogiken, att lärande och upplevelse ska förstärka varandra i en positiv spiral.

2. Samla gruppen i en ring

Som ledare är det lätt att bara fokusera på vad du själv ska säga. Kanske är du lite nervös och vill snabbt sätta igång. Men glöm inte att gruppen måste känna närvaro och samhörighet. Det kan räcka med att ni samlas i en ring arm mot arm och gör en kort presentationsrunda. Bara att stå i en cirkel kan skapa samhörighet, och dessutom hör alla vad som sägs.

3. En liten sak väcker förväntningar

Att ha med sig ett föremål som är kopplat till er aktivitet är ett oöverträffat sätt att väcka förväntningar. Ta fram en träfågel, en växt eller en bild… använd din fantasi! Men låt deltagarna sväva i ovisshet en stund, innan du förklarar vad du har med dig. Det här enkla tricket skärper koncentrationen och ökar nyfikenheten inför vad som ska hända härnäst.

4. Berätta om övningen – och gör den begriplig

Nu är det dags för den praktiska aktiviteten. Instruktioner behövs, oavsett om ni ska titta på fjärilar, vandra i en våtmark, träna skytte eller pröva flugfiske. Försäkra dig om att alla begriper och spara det viktigaste till sist. Minnet är kortare än du tror, även om deltagarna är engagerade. Ibland är det bara sista meningen som fastnar! Använd ditt kroppsspråk för att visa och var beredd på att repetera.

5. Självständiga uppgifter

Även om ni är en grupp, så behöver ni inte göra samma sak hela tiden. Se till att ge deltagarna självständiga uppgifter då och då. Det ger var och en i gruppen chans att testa, undersöka, uppleva själv i sin egen takt. Inte alltid det funkar rent praktiskt, men gör så gott ni kan.

6. Utrymme för reflektion

Egen reflektion och möjlighet att samtala, i par eller mindre grupper, är en viktig del i lärprocessen. Som ledare kan du underlätta genom att ställa öppna frågor som triggar deltagarnas kreativitet och associationsförmåga. Det här kan ske under övningens gång, men se till att avsätta tid för det. På slutet knyter ni ihop säcken med en avslutande reflektion, kanske först i par – och sedan i hela gruppen där
de som vill berättar om sina tankar. Alla är inte bekväma med det.

7. Uppföljning – vad händer nu?

Blir det en fortsättning – vad tar vi i så fall med oss till nästa gång? Har nyfikenhet att göra och lära mer väckts? Låt deltagarna ge uttryck för sin önskan om vidare steg åt något håll.

Till sist…

Ha alltid deltagarna i åtanke när du som ledare planerar och genomför en utomhusaktivitet. Hur mycket kan de? Är det redan intresserade eller ska du väcka intresset? Hur vana är de att vistas i naturen? Låt svaren på frågorna styra din planering!

Stina Lindblad är ledamot av Studiefrämjandets förbundsstyrelse och vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ur Cirkeln nr 2 2016.

  • Text: Stina Lindblad
  • Senast ändrad: 1 september 2020

Starta studiecirkel

Lär dig mer om ditt favoritintresse. Samla ihop några vänner och starta en studiecirkel. Vi hjälper vi er vidare!