• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Möt Amanda Lind

Kulturens ekosystem. Så kallar Amanda Lind det myllrande kulturliv som finns över hela Sverige. Som kulturminister är hon själv en del av detta ekosystem. Och även studieförbunden har en given plats. Kulturens frihet har länge tagits för given, men nu blåser andra vindar och det oroar Amanda Lind. (Ur Cirkeln nr 1 2020)

”När yttrandefriheten sätts på prov och kulturens frihet hotas, då känner jag att det aldrig varit viktigare än nu att vara kulturminister.”

AMANDA LIND, 39

GÖR: Kulturminister sedan 2019.

BOR: Bor i Järna med man och tre barn.

UPPVÄXT: I Luleå.

UTBILDNING: Studerat psykologi i Umeå och legitimerad psykolog sedan 2009.

MEDLEM I: Miljöpartiet sedan 1999. Har bland annat varit kommunalråd i Härnösand och partisekreterare.

Konsten i Amanda Linds tjänsterum byts ut med jämna mellanrum. På hedersplatsen, ovanför skrivbordet på Kulturdepartementet, hänger en matchtröja från Luleå Hockey. Den blir nog kvar lika länge som Amanda Lind. Hon går gärna på hockey och har sina rötter i Luleå, så favoritlaget är givet.

Den norrländska dialekten är påtaglig, trots att Amanda Lind genom livet rört sig söderut. Pluggade psykologi i Umeå, var kommunalråd i Härnösand, därefter partisekreterare för Miljöpartiet. Nu bor hon i Järna i Södermanland, lite närmare jobbet i centrala Stockholm

Utnämningen av Amanda Lind till kulturminister förvånade vissa, men det var knappast någon politisk nykomling som efterträdde Alice Bah Kunke, när den nya regeringen efter sega förhandlingar kom på plats i början av 2019.

Hennes formella titel är kultur- och demokratiminister. Ansvarsområdet rymmer även idrott, civilsamhälle, medier och ungdomspolitik.

Tiden före mötet med Cirkeln har det stormat lite. På Guldbaggegalan visade det sig att hon inte hade sett någon av de nominerade filmerna. Kultursidorna morrade. Amanda Lind ler, suckar lätt och låter ana att hon betraktar hela historien som en storm i ett vattenglas.

– Jag ser mycket på svensk film och är intresserad av kultur, men självklart hinner jag inte ta del av allt.

Hotad frihet

Som kulturminister finns det definitivt viktigare saker att prata om och agera för. Som kulturens frihet till exempel.

– Nu vill politiker från olika håll, särskilt sverigedemokraterna men även andra högerpartier, styra innehållet i det som skapas. Då måste vi stå upp för kulturens frihet.

Hon tar Sölvesborg som exempel, där den politiska majoriteten, med sverigedemokraterna i spetsen, bestämt att offentliga medel inte ska gå till ”utmanande samtidskonst”.

– En olycklig och farlig utveckling, det är i grunden en fråga om yttrandefrihet och en begränsning av vilka röster som får ta plats i offentligheten, konstaterar Amanda Lind.

Hon hänvisar till principen om ”armlängds avstånd”, det vill säga att politikerna ska ge förutsättningar för konstnärer att verka, men varken diktera eller recensera innehållet i deras skapande.

– Den principen har vi varit överens om, men nu verkar det inte så längre. Jag möter många kulturskapare som är bekymrade över utvecklingen.

Den konstnärliga friheten är inte enda utmaningen på kulturområdet. Många kommuner har det kärvt ekonomiskt och kulturen blir ofta måltavla för besparingar. Amanda Lind säger sig förstå det svåra läget, men varnar ändå för vad som kan hända om kulturen alltid drar nitlotten.

– Mångfalden kulturuttryck i ett samhälle uppstår inte av sig själv. Den är en följd av att vi under många år har fört en medveten kulturpolitik.

Att alla barn och unga kan uppleva och utöva kultur är något hon själv värderar högt. Hon nämner den nationella politiken för kulturskolan, med ett statligt anslag på 700 miljoner kronor till kulturskolorna.

Stabilitet och frihet

”Kulturens ekosystem”. Det är kanske inte så överraskande att en miljöpartistisk kulturminister använder detta uttryck för att beskriva det svenska kulturlivet. I ekosystemet ingår kulturen i hela landet, från konstnärliga högskolor och kulturinstitutioner till biblioteken och kommunala kulturskolorna. Även folkbildningen är en del av ekosystemet, enligt Amanda Lind.

– Jag vill lyfta fram det breda myller av kultur som finns överallt i vårt land. I folkhögskolor, studieförbund och kulturföreningar.

Gått på folkhögskola

Hon har själv gått på två folkhögskolor, kursen Naturens medicin på Biskops Arnö och Livsverkstan på Lidingö folkhögskola. Studiecirklar har det också blivit en hel del, särskilt under studietiden i Umeå.

– Jag tror mycket på studiecirkelformen. Den ger inramning och stabilitet samtidigt som det är en fri form av lärande.

Studieförbundens och folkhögskolornas kulturverksamhet är viktig, både för dem som deltar för nöjes skull – och för att den professionella kulturen ska utvecklas, menar Amanda Lind.

– Våra internationellt framstående kulturutövare har inte uppstått i ett vakuum. Utan studieförbundens kulturverksamhet och folkhögskolornas estetiska utbildningar skulle vi inte ha det kulturliv vi har i dag.

Nå ut bredare

Det är inte enbart inom kulturområdet som studieförbunden har en viktig uppgift.

– De kan stötta människors organisering och samhällsengagemang. Det är centralt för vår demokrati.

Här finns mer att göra:

– Även om folkbildningen når väldigt många står vissa utanför. Det är en utmaning för studieförbunden att försöka nå ut ännu bredare än de gör i dag.

Samtidigt som Amanda Lind hävdar folkbildningens betydelse för kultur och demokrati, finns också värden som går djupare än så. En tanke om bildning som egentligen inte behöver ha något syfte eller leda någonstans. Kanske är det prästdottern Amanda Lind som nu talar:

– När folkbildningen är som bäst ger den oss redskap i konsten att vara människa.

Sjungit i kör

Vilken är då Amanda Linds egen största kulturupplevelse? ”Väldigt många”, säger hon men fastnar till slut för när hon som ung var med i Domkyrkokören i Luleå.

– Där fick jag utveckla min egen kreativa förmåga tillsammans med andra. Det betydde mycket för mig.

Samtidigt som Amanda Lind nu kommit
igång ordentligt med att prata folkbildning och kultur, tittar hennes pressekreterare försynt på klockan. Fler besök väntar och därefter vidare till riksdagen för en interpellationsdebatt om svensk filmpolitik.
I morgon i väg till Eskilstuna och konferensen Folk och kultur.

– Det är ett myllrande tillfälle att få träffa Sveriges kulturaktörer.

Säger en kulturminister som ser ut att trivas i sin roll.

Amanda Lind associerar

Kulturelit: Svårdefinierat

Norrland: Hem

Hiphop: Spännande

Trump: Mycket långt från mig

Studiecirkel: Demokratisk organisering

Flygskam: Bättre att känna klimatengagemang

Ur Cirkeln nr 1 2020.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 31 augusti 2020