• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Starta bokcirkel

I en bra bok står det bästa mellan raderna, säger ordspråket. I en bokcirkel delar du läsupplevelsen med andra. Bokcirklar finns i en massa varianter, och ni bestämmer själva vad som passar er. (Ur Cirkeln nr 4 2017)

Vad är en bokcirkel?

Den vanligaste formen är att ni är en grupp som läser samma bok, för att sedan träffas och prata om den. Sedan väljer ni en ny bok, och ännu en…

Hur bildar man en cirkelgrupp?

Inventera ditt nätverk. Vem kan vara intresserad? Bokcirkeln kan vara ett  ut- märkt sätt att återknyta kontakten med gamla bekanta – eller hitta nya. Studiefrämjandet kan också hjälpa till att forma en grupp.

Hur många ska vi vara?

Mellan fyra och åtta är ett bra riktmärke.

Vad ska vi läsa?

Ett vanligt sätt att gå laget runt, så att var och en får välja en bok inför varje träff. Andra fördjupar sig i ett författarskap, väljer klassiker, böcker från olika världsdelar eller enbart Nobelpristagare. Fritt fram att hitta på egna varianter!

När och var ska vi ses?

En tumregel är att ha så långt mellan träffarna så att alla hinner läsa boken. Om det är var annan vecka, en gång i månaden eller mer sällan avgör ni själva. Vissa grupper växlar om att ses hemma hos varandra. Andra föredrar neutral mark, till exempel hos ett studieförbund eller på restaurang (med risk för att era diskussioner stör övriga gäster).

Vad ska vi prata om?

Var boken bra eller dålig? Allmänt tyckande är helt okej, men mer spännande blir det om ni fördjupar frågorna:

 • Varför tyckte du att boken var bra eller inte?
 • Vilka känslor väckte boken?
 • Hur var handlingen – och vad stod mellan raderna?
 • Vad tror ni författaren vill säga med boken?
 • Vad tyckte ni om språket/översättningen – och varför?

Många bokcirklar börjar eller avslutar träffen med att varje deltagare betygsätter boken. Ett bra sätt är att starta varje träff med en runda där var och en kort berättar om hur de upplevde boken. Ni kan också bestämma att var och en läser ett citat ur boken som de gillar – eller ogillar.

Kan vi göra nåt mer i cirkeln?

Gäster i cirkeln är ofta givande. Ni kan bjuda in författare, bibliotekarier eller litteraturkritiker. Äter ni mat ihop kan ni väl laga mat från författarens hemland. Ni får självklart prata om vad som helst, men att försöka fördjupa era samtal om boken i stället för att hoppa till ett annat ämne brukar på sikt vara mer givande.

Hur får vi till en bra stämning i gruppen?

Det får ni fixa själva, genom att bete er schysst. En bokcirkel ska vara kul och acceptera olikhet! Tänk på att det inte finns rätt och fel i hur man uppfattar böcker. Olika perspektiv och åsikter berikar. Involvera alla i gruppen genom att ställa frågor till varandra.

Vad ska vi tänka på innan vi börjar?

Det är bra om ni från start pratar lite om hur ni ska ha det i cirkeln. Vad händer om jag inte hunnit läsa boken, kan jag delta ändå? Hur ska vi ha det med bokvalet? Ska någon leda samtalen varje gång eller kanske ta reda på lite mer om författaren? Även praktiska saker, som hur länge ni ska hålla på varje gång och hur ni gör med fika/mat kan vara bra att bestämma tillsammans.

När ska jag börja bilda en bokcirkel?

Nu!

Ta hjälp av Studiefrämjandet

Att samarbeta med Studiefrämjandet är en bra idé. Ni kan få hjälp praktisk hjälp med lokal, material och annat ni behöver. Studiefrämjandet kan även hjälpa dig att komma igång om det känns trögt att ta initiativet själv.

Enkelt att starta studiecirkel

Att starta en cirkel i Studiefrämjandet är enkelt. Här är några grundregler:

 • En studiecirkel ska ha minst tre deltagare, inklusive ledaren.
 • En cirkelledare måste finnas men hens roll bestämmer ni själva.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Ni har minst tre träffar och totalt pågå minst nio studietimmar. Varje studietimme är 45 minuter.
 • Deltagarna fyller i en närvarolista som lämnas till Studiefrämjandet, den är grunden för det offentliga stödet studieförbunden.
 • Bokcirklar på distans är möjligt. Genom Studiefrämjandet får ni tillgång till lärplattformen Learnify, där er cirkel kan få ett eget virtuellt rum.

Läs mer om bokcirklar hos Studiefrämjandet!

Ur Cirkeln nr 4 2017.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 2 juli 2020