• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ny rapport: Livescener saknas

Bristen på liveställen är ett hot mot det lokala musiklivet och kan på sikt betyda slutet för det svenska musikundret. Det visar en ny rapport från Studiefrämjandet, MoKs och Livemusik Sverige. (Ur Cirkeln nr 3 2016)

De flesta musikintresserade ungdomar börjar spela i ett studieförbund eller i en kulturskola. Här får också många chansen att för första gången stå på scen, till exempel genom Studiefrämjandets turné Livekarusellen.

Men vad händer sedan, för de musiker som kommit en bit på väg? I den nya rapporten Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö) beskrivs verkligheten för de artister som inte har nått toppen, men som bidrar till att bygga upp ett rikt lokalt musikliv. Rapporten konstaterar att det finns alldeles för få scener för populärmusik – ett stort och tomt glapp mellan fritidsgårdsscenen och den stora festivalen där bara några få platser.

– En anledning till bristen på scener är att popmusik-arrangörerna och livescenerna har väldigt lite att hämta när det kommer till statligt, regionalt och kommunalt stöd. I 184 av landets 290 kommuner finns det inga satsningar på popmusik, säger Linnea Kant, ordförande för MoKs – Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation.

Nedlåtande syn på pop

Varför är det så här? Rapportens förklaring är den nedlåtande synen på populärmusik inom svensk kulturpolitik. Alla förutsätter att popmusiken ska vara kommersiellt gångbar, vilket inte stämmer alls, enligt Joppe Pihlgren på Livemusik Sverige.

– Musikaliska uttryck som tillkommit efter 1950 tas fortfarande inte på allvar. Att popmusik inom kulturpolitiken ska likställas med andra kulturformer – klassisk musik, teater, dans – borde vara självklart. Men så är det inte, säger han.

Rapportens slutsats är att en ökad satsning på popmusikarrangörer och livescener skulle få sektorn att växa och utvecklas. Musiken skulle ge ekonomiska mervärden till kommunerna, utveckla och bilda människor, skapa social samvaro och inte minst bredda kulturutbudet.

Här hittar du hela rapporten: Musikrapport Vi fortsätter spela pop.

Läs mer om Studiefrämjandets livescen Nemis här.

Ur Cirkeln nr 3016.

  • Text: Marcus Pehrsson
  • Senast ändrad: 2 juli 2020