• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ny varumärkesplattform i Studiefrämjandet

Vad tänker du på när du hör ordet Studiefrämjandet? Vilka associationer får du? Dessa frågor har varit centrala i Studiefrämjandets arbete med en ny varumärkesplattform. Nu är den antagen. (Ur Cirkeln nr 3 2020)

”Ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid”

En varumärkesplattform kan innehålla olika delar, men grunden är ofta densamma. Det handlar om att en organisation eller ett företag funderar över och formulerar hur de vill uppfattas av omvärlden. Vilka tankar, känslor och associationer som dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller kommer i kontakt med Studiefrämjandet.

– Vi har stora möjligheter att påverka upplevelsen av Studiefrämjandet genom att skapa en gemensam bild av vad vi vill vara och hur vi ska förhålla oss till andra. Varumärkesplattformen vill visa vilka vi är och vad vi står för. Den stärker vår gemensamma identitet, säger Theo Hammar, kommunikations- och marknadschef på Studiefrämjandet riksförbundet.

Forma din framtid

”Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid” är en nyckelmening i den nya varumärkesplattformen.

– Det är vår mission, alltså det som talar om vad vi gör och varför vi behövs i samhället, säger Theo Hammar.

Arbetet med varumärkesplattformen har pågått ett par år. Många människor, både i och utanför organisationen, har fått svara på frågor om hur de uppfattar Studiefrämjandet och vilka förväntningar de har på ett modernt studieförbund.

– Den visade att allmänhetens bild av Studiefrämjandet var ganska diffus, om de ens kände till oss, säger Theo Hammar.

Han menar att varumärkesplattformen kan bidra till att tydliggöra bilden av Studiefrämjandet, både internt och i mötet med omvärlden.

Cirkelledarna spelar roll

Theo Hammar ser cirkelledarna som nyckelpersoner när det gäller att ”levandegöra” Studiefrämjandets varumärke.

– Alla cirkelledare är en del av Studiefrämjandet, och det är i hög grad i mötet med deltagarna som bilden av vår organisation formas. Att fundera hur vi beskriver oss själva, och uppfattas av andra, är viktigt för alla, inte minst cirkelledarna. Här hoppas jag att varumärkesplattformen kan ge inspiration och vägledning, säger Theo Hammar.

Ur varumärkesplattformen

Studiefrämjandets mission

- VAD VI GÖR: Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid.

Varumärkeslöfte

- VÅRT LÖFTE TILL OMVÄRLDEN: Studiefrämjandet ger människor möjlighet att utforska sina intressen och få nya insikter tillsammans med andra.

Positionering

– HUR VI SÄRSKILJER OSS FRÅN ANDRA: Studiefrämjandet är ett modigt studieförbund med hållbarhet som ledstjärna. Vi utmanar traditionell folkbildning genom att skapa nya mötesplatser, ta oss an nya ämnen och prova nya metoder för människors lärande.

Studiefrämjandet i tre ord

FORMA DIN FRAMTID

Ur Cirkeln nr 3 2020.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 25 september 2020