• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 2 2020

Läs ledaren med temat "prövningens tid" och framtidens utmaningar. Den är skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande för Studiefrämjandet.

Prövningens tid

Att framtiden är oförutsägbar visste vi väl redan, men just denna vår har det blivit påtagligt hur snabbt allt kan ändras. Coronapandemin skakar om hela vårt globala samhälle, och orsakar mycket lidande. Det har också blivit uppenbart att vi människor är sociala varelser. Inte heller det någon nyhet, men först när vi drabbas av den sociala distanseringens långvariga tomhet, står betydelsen av våra vardagliga möten klar för oss.

Behovet av social närhet märks på många plan. Det senaste förbundsstyrelsemötet i Studiefrämjandet skedde på distans, med ledamöterna uppkopplade och synliga på skärmen. Allt gick bra, trots att några av oss (mig själv inräknad) knappast är några mästare på digital teknik. Visst saknade jag närvaron i rummet, där du kan känna på stämningen, möta blickar och låta samtalen flöda. Men det fungerade ändå, och dagordningen kunde bockas av.

Jag hoppas att vi nu, mitt i allt elände, ändå kan lära oss något. Inte för en sekund tror jag att digitala möten kan ersätta fysiska. Men de kan vara ett komplement, inte bara på föreningsmöten. Folkbildning på distans har diskuterats många år, men det har liksom stått och stampat. För mig är det i högre grad en pedagogisk fråga än en teknisk. Jag hoppas att vi nu på allvar kan fundera över hur den digitala folkbildningspedagogiken kan utvecklas vidare. ”Närhet på distans” är en av rubrikerna i detta nummer av Cirkeln. Kanske är det ditåt vi ska sträva. Men självklart ska vi fortsätta träffas i det fysiska rummet. Förhoppningsvis kan vi göra det snart igen.

Många av er som läser Cirkeln är aktiva människor – i små och större föreningar, som cirkelledare, i styrelser och kulturgrupper. Corona har drabbat många av er och era verksamheter hårt. Jag vill uppmana er att hålla ut och hålla fast vid myndigheternas rekommendationer. Det blir en annorlunda sommar. Hoppas att den blir fin för dig!

/Tommy Winberg, förbundsordförande för Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 2 2020.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 8 september 2020