• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2020

Läs ledaren med temat ögonöppnare - om Studiefrämjandet framtid och utmaningar. Ledaren är skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

En ögonöppnare

”Prövningens tid” var rubriken på min ledare i Cirkelns juninummer. Det jag skrev då gäller fortfarande. Pandemin påverkar oss alla. Jag vet att ni cirkelledare – i föreningar och grupper – gör ert bästa för att hålla verksamheten flytande. Men så klart kan inget ersätta den gemenskap vi alla längtar efter – umgås, diskutera, göra saker tillsammans. Utöva kultur. Uppleva kultur.

Jag tror pandemin varit en ögonöppnare för många av oss, i alla fall är det så för mig. Mycket vi tidigare tog för givet, saknas helt plötsligt. Och då tänker jag inte främst på långväga semesterresor, utan på det mer vardagsnära. Att träffa släkt, vänner och kolleger, utan viruset som en osynlig, ständigt närvarande källa till vaksamhet och oro.

Mitt i denna prövning är det viktigt att inte bli lamslagen. I Studiefrämjandet pågår nu ett intensivt framtidsarbete, som vi kallar 2131. Tanken är att staka ut riktningen under de kommande tio åren. Är detta verkligen möjligt, kanske någon undrar. Vad vet vi om världen 2031, när vi nu sett hur allt kan vändas upp och ner på bara några månader?

Så klart går det inte att planera i detalj för tio år framåt. 
Samtidigt är det viktigt att lyfta blicken och se hur samhället förändras – och vad vi i Studiefrämjandet behöver förändra för att på bästa sätt möta människors behov. Vi i folkbildningen måste alltid ha en beredskap att verka i vår samtid, med dess nya utmaningar, förutsättningar och förväntningar.

Jag vet inte vilken relation var och en av er har till Studiefrämjandet. Jag vill ändå bjuda in er alla att delta i våra framtidsdiskussioner. Du är välkommen med dina inspel och frågor. Ditt lokala Studiefrämjandetkontor är en bra första kontakt.

Den här julen kommer för de flesta av oss att bli annorlunda än tidigare. Jag vill ändå önska er alla en God Helg – med en förhoppning om att 2021 blir ljusare än det 2020 som nu snart är över.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 4 2020.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 11 december 2020