• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2019

Åt vilket håll ska Studiefrämjandet gå under tjugotalet? Vilken roll vill vi spela för folkbildningens och Sveriges utveckling? Vilka frågor ska prioriteras? Viktiga frågor som söker sina svar. Läs Tommy Winbergs ledare.

Framtiden är snart här

Åt vilket håll ska Studiefrämjandet gå under tjugotalet? Vilken roll vill vi spela för folkbildningens och Sveriges utveckling? Vilka frågor ska prioriteras? Viktiga frågor som söker sina svar!

Studiefrämjandets nuvarande strategiska mål antogs vid förbundsstämman 2015 och gäller fram till och med 2021. Nu tittar vi längre fram än så.

Att en organisation av vår storlek och betydelse behöver en tydlig, gemensam färdriktning är för mig självklart. Lika självklart är att varken förbundsstyrelsen eller förbundskansliet på egen hand ska formulera målen. Många ska involveras i arbetet! Våra medlemsorganisationer och avdelningar har en nyckelroll. Även du som är cirkelledare kan vara med. Jag vet att ditt fokus i första hand är gruppen och det ni är intresserade av i studiecirkeln. Men varje cirkel ingår i ett större sammanhang. Ta chansen att vara med och påverka. Till sist är det vår förbundsstämma som 2021 beslutar om målen.

Spelar då Studiefrämjandets gemensamma mål någon roll? Jag tror det. Om vi tittar i backspegeln kan jag se åtminstone två områden där det skett förändringar på senare år:

Vi har breddat kulturverksamheten, med fler kvinnor inom musiken och en hel palett av kulturyttringar som engagerar.

Vi har ökat närvaron i socioekonomiskt utsatta områden. Kanske är det här som folkbildningen behövs mest i dag, inte minst för att visa vägar in i det svenska samhället för alla dem som nyligen kommit till vårt land.

Båda dessa förändringar finns med i de strategiska mål som nu gäller. Just därför är det betydelsefullt vad som kommer att stå i vår nya framtidsstrategi. Resan dit kantas förhoppningsvis av många givande samtal i våra avdelningar, bland förtroendevalda, anställda, cirkelledare och deltagare. Välkommen att vara med och forma Studiefrämjandets framtid!

Till sist vill jag önska alla Cirkelns läsare en God Jul och ett Gott Nytt År.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 4 2019.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020