• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 4 2017

Läs Cirkelns ledare om demokrati, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Dags att prata demokrati!

Det känns mer aktuellt än på mycket länge att prata om demokrati. Nästa år är det valår. Det är också 100 år sedan Sverige blev en parlamentarisk demokrati med allmän och lika rösträtt. Första valet där kvinnor fick rösta genomfördes tre år senare, 1921. Att demokrati hör ihop med politik och vårt sätt att styra Sverige är värt att uppmärksamma.

Kanske finns ett ännu viktigare skäl. Nästan yrvaket har vi blivit varse att demokratin inte är självklar – och inte enbart handlar om att rösta. Demokrati är yttrandefrihet, rättssäkerhet, föreningsfrihet och mycket annat. På alla dessa områden ser vi nu inskränkningar i land efter land i vår närhet.

Kristina Persson, Mats Svegfors och Sverker Sörlin skrev i DN den 3 oktober att den etablerade politiken saknar svar på hoten mot demokratin. ”Det krävs en bred rörelse för upplysning, medvetenhet och bildning för att hejda hoten”, menar de och lyfter fram studieförbundens viktiga roll i detta arbete.

Två av artikelförfattarna har nu tillsammans med andra tagit initiativ till Den öppna cirkeln – Demokrati 2018, en satsning på samtal och opinionsbildning under kommande vår. Vi i Studiefrämjandet ställer oss mycket positiva och vill gärna vara med!

Det finns inget enkelt svar på hur man säkrar demokratin. Det handlar nog inte om ett svar, utan flera. Ett av svaren tror jag är att människor tidigt i livet får känna demokratin i verkligheten. Det kan hända i skolan, men också en förening, i en replokal eller i en studiecirkel. Att engagera sig, diskutera, argumentera, nå framgång för sina åsikter, och även acceptera ett nederlag. Det är demokrati som styrelseskick – och som livshållning.

God jul och ett Gott Nytt År till alla Cirkelns läsare!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 4 2017.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020