• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2019

Läs ledaren om att förebygga och frigöra. Den är skriven av Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winberg.

Förebygg och frigör

AV HÖSTENS BUDGET från regeringen framgår att staten ger 4 300 miljoner kronor till folkbildningen. Mycket pengar – och ett stort ansvar för oss som får ta del av dem.

Riksdagen anger fyra syften med stödet till folkbildningen. Där står bland annat att folkbildningen ska ”göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”.

Enligt Studiefrämjandets vision ska vi ”vara en frigörande kraft för människors möjligheter”. Sammantaget kan man alltså säga att Studiefrämjandet ska ”frigöra människors kraft så att de kan påverka sina liv”. Jag ser detta som en nyckeluppgift för oss, värd att ägna både eftertanke och engagemang.

INTE MINST ÄR detta viktigt i ljuset av debatten om gängkriminaliteten. Polis och rättsvårdande instanser ska agera kraftfullt när brott begås. Men alla inser säkert att om vi kan hindra nyrekryteringen till kriminalitet och missbruk är mycket vunnet, både för samhället och den enskilde.

Vi säger, ibland lite slentrianmässigt, att det behövs ”förebyggande insatser”. Men vad innebär det att arbeta förebyggande? Vilka metoder fungerar bäst? Hur frigör vi människors kraft, och får den att riktas mot utbildning och kultur – i stället för kriminalitet och droger? På dessa frågor finns knappast några tvärsäkra svar. Frågorna behöver ändå ställas.

 STUDIEFRÄMJANDET FINNS NUMERA i många socioekonomiskt utsatta områden. I Uppsala, där jag bor, finns vi i Gottsunda. I detta nummer av Cirkeln kan du läsa om kulturhuset Klossen i Umeå. Vi finns på Järvafältet i Stockholm och i många andra liknande stadsdelar.

Kanske är en första uppgift, för den som vill förebygga samhällsproblem, att söka upp och bjuda in dem som inte självmant kommer till oss i studieförbunden. Att vi finns och stannar kvar på platser där vi kan göra skillnad. Blir en frigörande kraft.

/Tommy Winberg, förbundsordförande Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2019.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020