• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2017

Läs Cirkelns ledare om studiecirkeln och cirkelledarens roll, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

620.000 kan inte ha fel

”Vi frågar, visar och hjälps åt att förklara. På så sätt bygger vi upp varandras självförtroende.” Det säger Bia Svedberg, som deltar i en målarcirkel i Varberg. Du möter henne i det här numret av Cirkeln.

Fråga, visa och hjälpas åt. Ett utmärkt sätt att beskriva vad som kan hända i en cirkelgrupp.

Studiecirkeln är en alldeles särskild form för lärande. Som överlevt i hundra år. Ämne och lärformer har förändrats, men grundtanken består. Varje år deltar över 620 000 personer i minst en cirkel. Det säger en hel del.

De som forskar om och vägleder grupper, borde kanske ägna mer intresse åt studiecirklarna. Här finns kunskap om vad som krävs för att få en grupp att fungera, kunskap som kan vara värdefull även på andra håll i samhället.

Det är också intressant att fundera över studiecirkelledarens roll. Ibland likställs cirkelledaren med en lärare, och självklart finns cirklar där ledaren har en kunskapsförmedlande roll. Men inte på samma sätt som i skolan. Och aldrig enbart. I cirklarna värdesätts i stället ledarens förmåga att skapa god stämning i gruppen allra högst.

”Fritt och frivilligt”, är ett vanligt uttryck för att beskriva folkbildningen. Det är frivilligt att delta – och stor frihet att forma sitt lärande. Just frivilligheten är en förklaring till att så många cirkeldeltagare är nöjda. Du deltar utifrån ditt intresse, och då blir det ofta bra. Men det är inte hela sanningen. I en grupp där du känner dig omtyckt, möts av tillit och respekt – där vill du gärna stanna kvar. Just så är det i många studiecirklar. Då ”bygger vi upp varandras självförtroende”, som Bia Svedberg så klokt säger.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2017.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020