• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 3 2016

Läs Cirkelns ledare om kamratcirklar, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Håll balansen

I Studiefrämjandet har vi, jämfört med andra studieförbund, en stor andel kamratcirklar. Det ska vi vara stolta över. I det här numret kan du läsa om några av dessa kamratcirklar – och få tips om hur du kan starta en egen.

Det var just i kamratcirkelns form som allt började en gång i tiden, för över 100 år sedan. Då samlades man i föreningar och små grupper för att diskutera, lära sig mer, utvecklas som människor och samhällsmedborgare.

Den tid vi nu lever i blir allt mer polariserad, vilket inte minst de senaste månadernas händelser vittnar om. Åsikter, grupper, religioner och till och med nationer ställs mot varandra. Svart eller vit, för eller emot. Gråskalorna försvinner. Folkbildningens idé om ett nyanserat tankeutbyte, med respekt för olika åsikter, vilja att lyssna och förstå – är lika angelägen nu som tidigare.

Kamratcirkeln har ett stort mått av frihet, och det är en av poängerna. Ni avgör det mesta själva i gruppen! Samtidigt vill jag vara tydlig med att en studiecirkel är något mer än att bara umgås och ha kul i största allmänhet.

”Studiecirkeln är en mindre grupp som genom samtal och diskussion bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen.” Så står det i villkoren för statsbidrag till studieförbunden, de regler som varje studieförbund – varje studiecirkel – ska följa. Budskapet är tydligt: i studiecirklarna bedriver ni studier och söker kunskap, men det är deltagarnas behov och intressen som styr.

Jag har tidigare i Cirkeln skrivit om balansen mellan folkbildningens frihet och ansvar för att reglerna följs. Du som är cirkelledare har en nyckelroll för att hålla den balansen!

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 3 2016.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020