• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 2 2017

Läs Cirkelns ledare om det vackra med årsmöten, skriven av Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet.

Därför är årsmöten vackra

Studiefrämjandet har just avslutat sin förbundsstämma. Viktiga beslut och diskussioner under två intensiva dagar. Jag har fått förtroendet att som förbundsordförande vara med och forma Studiefrämjandet under de kommande två åren. Det ska bli spännande!

Förbundsstämma, kongress, årsmöte… för vissa kanske det låter torrt och tråkigt? Jag tycker motsatsen. För det är faktiskt demokrati vi utövar. För mig är det något vackert. Och vad är alternativet? Hur skulle minsta kulturförening och hela riket Sverige styras om inte demokratiskt? Vem ska i så fall bestämma? Och kunna avsätta den som missbrukar makten? För mig är demokratin, där medlemmar och medborgare har ett avgörande inflytande, det bästa alternativet.

Jag är förste att erkänna den representativa demokratin sina brister och risker. Ibland blir det onödigt hierarkiskt. Emellanåt frodas taktik och spel bakom kulisserna.

Vi behöver alltid utveckla våra demokratiska former och sinnen. Så att fler kan påverka, säga sin mening, bli lyssnade på. Så att fler kan lära sig kompromissandets konst och ta ansvar för svåra beslut. För även detta hör till demokratin. Det gäller inte bara i Studiefrämjandet. Det gäller i alla föreningar – och i hela landet.

Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson, som intervjuas i detta nummer av Cirkeln, säger att samhället inte längre kan byggas för människor, utan med människor. Därför, menar han, måste vi hitta nya former för medborgardialog. Kloka ord. Och något att ta till oss, alla vi som tror på folkbildning. Och demokrati!

En fin sommar önskar jag Cirkelns alla läsare.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 2 2017.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 7 september 2020