• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ledare Cirkeln nr 1 2020

Läs ledaren om hur folkbildningen ser ut i landet. Den är skriven av Studiefrämjandets förbundsordförande Tommy Winberg.

Folkbildning – i hela landet

EN RAPPORT FRÅN Folkbildningsrådet visar att folkbildningen har störst betydelse i mindre kommuner, där utbudet av kultur- och fritidsverksamhet är begränsat.

På tio år har Studiefrämjandet gått från att ha 47 lokalavdelningar till nuvarande 14. Från årsskiftet är vi en tvåledsorganisation. Det betyder att vi inte längre har några distrikt. 

STÅR DESSA TVÅ PUNKTER emot varandra? Betyder förändringen att vi tappat det lokala fotfästet? Jag svarar nej på båda frågorna. 

Färre avdelningar innebär inte att vi sänker ambitionerna att finnas över hela landet. För mig är folkbildning alltid lokal. Vi ska finnas till för alla och, i linje med Folkbildningsrådets rapport, särskilt där vi kan göra störst skillnad. 

Med färre avdelningar kan vi tvärtom använda våra resurser på ett smartare sätt. Och då menar jag resurser både i form av pengar och personalens kompetens. 

FINNS DÅ INGA RISKER? Jo självklart, när hela landet urbaniseras gäller det att arbeta aktivt för att inte dras med i samma trend. Även stora avdelningar måste se till att utveckla och behålla kontakter med människor och föreningar på mindre orter. Vi kan knappast ha bemannade kontor på alla ställen, men också där måste vi synas och göra oss relevanta. 

Här kommer ni cirkelledare in i bilden. Jag vet att många av er är aktiva i det lokala förenings- och kulturlivet. Vi som arbetar med folkbildning vet vad ett levande föreningsliv betyder för en mindre ort. Jag tror också att många beslutsfattare i kommuner och regioner inser detta. Men de behöver påminnas! 

FÖR MIG HANDLAR DET inte enbart om att protestera över minskade anslag till studieförbunden, även om vi kan göra det också. Utan också om att bjuda in till dialog om hur vi tillsammans kan möta människors behov – i alla delar av landet och på alla livets områden.

/Tommy Winberg, förbundsordförande i Studiefrämjandet

Ur Cirkeln nr 1 2020.

  • Text: Tommy Winberg
  • Senast ändrad: 8 september 2020