• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Föreningsquiz

Sverige hör till världens föreningstätaste länder. Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer med flera tusen lokalföreningar över hela landet. De flesta har anknytning till natur, miljö, djur och kultur – som är Studiefrämjandets särskilda profil. Vad vet du egentligen om dessa medlemsorganisationer och deras verksamhet? (Ur Cirkeln nr 3 2016)

1. Sveriges 4 H är en internationell ungdomsorganisation med bred verksamhet. Tre av fyra H:n står för Huvud, Hjärta och Hand. Men vad står det fjärde för?

A. Helhet
B. Hälsa
C. Harmoni

2. Svenska Brukshundklubben har cirka 60 000 tvåbenta medlemmar. Men ungefär hur många hundar finns registrerade i Sverige?

A. 430 000
B. 630 000
C. 830 000

3. Studiefrämjandet bildades 1959. Vilken av dessa tre nuvarande medlemsorganisationer var med och grundade Studiefrämjandet?

A. Jordbrukare Ungdomens Förbund
B. Förbundet Skog och Ungdom
C. Fältbiologerna

4. Vem av dessa kända personer har varit vice ordförande i Svenska Turistföreningen?

A. Dag Hammarskjöld
B. Prins Bertil
C. Alva Myrdal

5. Friluftsfrämjandet bildades 1892. Men vilket år föddes Skogsmulle?

A. 1942
B. 1957
C. 1968

6. Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, engagerar sportfiskeintresserade i 400 lokalföreningar. Mycket av fisket sker i insjöar. Hur många fiskarter finns i den svenska sötvattenfaunan?

A. 52
B. 92
C. 132

7. Adoptionscentrum arbetar med adoptionsförmedling, och genomför även många biståndsprojekt i en särskild gren av organisationen. Vad heter den?

A. Barn i världen
B. Barnen är framtiden
C. Föräldralösa barn

8. Sveriges Ornitologiska förening är en del av BirdLife International och kallar sig i dagligt tal för SOF-Birdlife. De äger och driver fågelstationen Ottenby. Var ligger den?

A. På Gotland
B. På Öland
C. På Ven

9. Svenska Jägareförbundet har cirka 200 000 medlemmar. Antalet kvinnor som jagar ökar. Ungefär hur många procent av landets jägare är kvinnor?

A. 3 %
B. 7 %
C. 11 %

10. Koloniträdgårdsförbundet samlar cirka 26 000 koloniodlare över hela landet. Vad heter Koloniträdgårds-förbundets tidning?

A. Kolonisten
B. Koloniträdgården
C. Odla

RÄTTA SVAR: 1:B, 2:C, 3:A, 4:A, 5:B, 6:A, 7:C, 8:B, 9:B, 10:A

Läs mer om Studiefrämjandets medlemsorganisationer!

Ur Cirkeln nr 3 2016.