• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ny Bok: Brev till trädkramarnas barnbarn

Texter, samtalsfrågor och rollspel. Det är några ingredienser i den nya boken Brev till trädkramarnas barnbarn, en antologi om miljökamp, klimat och massbilism. (Ur Cirkeln nr 4 2019)

”Ni som nu är unga och handlingskraftiga måste nu ta ansvaret att mobilisera människor till den totala omställning av vårt sätt att leva, arbeta och förflytta oss, som krävs för att nå målet – ett rent och resursuthållande liv på en grönskande jord.”

Det skriver förre miljöministern och talmannen Birgitta Dahl i inledningskapitlet av Brev till trädkramarnas barnbarn. Antologin tar upp dagens och framtidens miljöutmaningar. Bland annat skriver professor Gunnar Falkemark om bilismen och Åsa Romson om ”rätten till ren luft även i städerna”. Varje skribent avslutar sin text med egna samtalsfrågor. Boken innehåller även rollspelet Spelet om motorvägen med ett antal karaktärer och scener. Det pedagogiska upplägget med diskussionsfrågor och övningar gör att boken går bra att använda i studiecirklar.

Titeln Trädkramarnas barnbarn anspelar på en av Sveriges största miljöaktioner, då tusentals personer på 1980-talet försökte hindra ett nytt motorvägsbygge genom Bohuslän.

Bakom boken står Sweet Dreams, en kabaréduo som gjort över 500 framträdanden runt om i landet om miljö- och rättvisefrågor. Deras senaste föreställning heter just Trädkramarna.

  • Brev till trädkramarnas Barnbarn är producerad med stöd av Studiefrämjandet i Väst och Västra Götalandsregionen
  • Mer info på www.sweet-dreams.se

Ur Cirkeln nr 4 2019.

Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom omställning och hållbar utveckling här!

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 15 juni 2020