• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Lajvet Bergtagen

Under några timmar kommer du kliva in i ett magiskt rike där underjordiska varelser försöker locka med sig människor.

Bergtagen är ett blackbox lajv om älvfolksmagi och maktspel för 10-30 spelare.

Upplev en magisk värld bestående av musik, rörelse och den obeskrivbara lockelsen att försvinna ut i midsommarnatten.


Det här eventet är perfekt för såväl nykomlingar som erfarna lajvare - alla är lika välkomna! Inga förberedelser behövs - vi kommer lära er allt ni behöver veta på själva eventet.


Eventet består av en workshop som förbereder deltagarna på lajv-scenariot och sen spelar vi själva scenariot. Workshopen kommer vara på engelska, men det kommer alltid att gå att ställa frågor på svenska. Lajvet i sig är icke-verbalt, dvs att ingen kommer att säga ett ord, historien berättas med dans och rörelser. Men oroa dig inte, det här är ett lajv för dig som aldrig dansat, en dansupplevelse för dig som aldrig lajvat, eller för dig som älskar båda uttrycksformerna.

Pris: 100kr för scenografi och snacks, har du inte råd så säg till så löser vi det. Betalas på plats.


Att ta med sig: Svarta och/eller vita kläder (helst båda så du kan välja beroende på roll) som du kan röra dig i och en vattenflaska.
Lajv är en form av rollspel, där deltagarna fysiskt porträtterar sina karaktärer. Det här lajvet är lekfullt, det går inte ut på att vinna, utan handlar om att tillsammans skapa en spännande upplevelse.

 

Om scenariot/About the scenario

This scenario is about Humans and Undergrounders, about luring and being lured, about losing yourself and remembering and about finding your way back home. And it’s about those things that bring you back home: Faith, Love & Hope.

In the scenario you play a night in the halls of the Mountain King, a night of seduction, ecstasy, memories, conflict and the possibility of returning back home, when dawn disturbs the magic of the underground.

In a time before reason and order, before the forests were cut down, the lakes straightened and all of the soil farmed. In the shadows, in the corner of your eyes, beneath the earth we walked upon, dwelled something not human. Before the dawn of reason shredded the shadows of magic, it was the time of the Undergrounders. Magical creatures of the North that played, danced, and longed to be near humans.

Sometimes a young man or woman would venture into the forest on Midsummer’s Eve and catch the eyes of an undergrounder. They would be lured to the halls of the Mountain King, where they would forget time, love, loyalty and all that they left behind. There they would get lost for perhaps even hundreds of years, before returning to a world changed.

_____________________________________________________________________
INFORMATION IN ENGLISH:

A blackbox larp about fairy magic and power dynamics for 10-30 participants.

For a few hours you'll enter a magical realm where underground creatures try to lure humans away. Immerse yourself in a magic world of music, movement and the unspeakable longing to disappear into the midsummer night.

This event works perfectly for total newcomers as well as for seasoned larpers, everyone is welcome! No preparations needed - we'll tell you everything you need to know during the event.

The event consists of a workshop that prepares the participants for the larp scenario and then the scenario itself. The workshop will be held in English, but it's always fine to ask questions in Swedish. The larp scenario is non-verbal, meaning that no one will speak a single word, the story will be told through dance and movement. But don’t worry, this is a larp for you who never danced, a dance experience for you who never larped, or for you who love both expressions.

Price: 100kr for scenography and snacks, if you can't afford it tell us and we'll fix it. Paid on site.

What to bring: Black and/or white clothes (preferably both so you can choose according to character) that you can move around in and a water bottle.
Larp is a form of role-playing, where the participants physically portray their characters. This larp is playful, it’s not about winning, but about together creating an exciting experience.

The scenario is written by Jeppe & Maria Hamming and has been set up many, many times, and in several different countries.

Kontakt

Linus Råde
Verksamhetsutvecklare pedagogik & kultur
Umeå
linus.rade@studieframjandet.se
090-70 68 23

Under några timmar kommer du kliva in i ett magiskt rike där underjordiska varelser försöker locka med sig människor.

Anmäl dig

Bergtagen är ett blackbox lajv om älvfolksmagi och maktspel för 10-30 spelare.

Upplev en magisk värld bestående av musik, rörelse och den obeskrivbara lockelsen att försvinna ut i midsommarnatten.


Det här eventet är perfekt för såväl nykomlingar som erfarna lajvare - alla är lika välkomna! Inga förberedelser behövs - vi kommer lära er allt ni behöver veta på själva eventet.


Eventet består av en workshop som förbereder deltagarna på lajv-scenariot och sen spelar vi själva scenariot. Workshopen kommer vara på engelska, men det kommer alltid att gå att ställa frågor på svenska. Lajvet i sig är icke-verbalt, dvs att ingen kommer att säga ett ord, historien berättas med dans och rörelser. Men oroa dig inte, det här är ett lajv för dig som aldrig dansat, en dansupplevelse för dig som aldrig lajvat, eller för dig som älskar båda uttrycksformerna.

Pris: 100kr för scenografi och snacks, har du inte råd så säg till så löser vi det. Betalas på plats.


Att ta med sig: Svarta och/eller vita kläder (helst båda så du kan välja beroende på roll) som du kan röra dig i och en vattenflaska.
Lajv är en form av rollspel, där deltagarna fysiskt porträtterar sina karaktärer. Det här lajvet är lekfullt, det går inte ut på att vinna, utan handlar om att tillsammans skapa en spännande upplevelse.

 

Om scenariot/About the scenario

This scenario is about Humans and Undergrounders, about luring and being lured, about losing yourself and remembering and about finding your way back home. And it’s about those things that bring you back home: Faith, Love & Hope.

In the scenario you play a night in the halls of the Mountain King, a night of seduction, ecstasy, memories, conflict and the possibility of returning back home, when dawn disturbs the magic of the underground.

In a time before reason and order, before the forests were cut down, the lakes straightened and all of the soil farmed. In the shadows, in the corner of your eyes, beneath the earth we walked upon, dwelled something not human. Before the dawn of reason shredded the shadows of magic, it was the time of the Undergrounders. Magical creatures of the North that played, danced, and longed to be near humans.

Sometimes a young man or woman would venture into the forest on Midsummer’s Eve and catch the eyes of an undergrounder. They would be lured to the halls of the Mountain King, where they would forget time, love, loyalty and all that they left behind. There they would get lost for perhaps even hundreds of years, before returning to a world changed.

_____________________________________________________________________
INFORMATION IN ENGLISH:

A blackbox larp about fairy magic and power dynamics for 10-30 participants.

For a few hours you'll enter a magical realm where underground creatures try to lure humans away. Immerse yourself in a magic world of music, movement and the unspeakable longing to disappear into the midsummer night.

This event works perfectly for total newcomers as well as for seasoned larpers, everyone is welcome! No preparations needed - we'll tell you everything you need to know during the event.

The event consists of a workshop that prepares the participants for the larp scenario and then the scenario itself. The workshop will be held in English, but it's always fine to ask questions in Swedish. The larp scenario is non-verbal, meaning that no one will speak a single word, the story will be told through dance and movement. But don’t worry, this is a larp for you who never danced, a dance experience for you who never larped, or for you who love both expressions.

Price: 100kr for scenography and snacks, if you can't afford it tell us and we'll fix it. Paid on site.

What to bring: Black and/or white clothes (preferably both so you can choose according to character) that you can move around in and a water bottle.
Larp is a form of role-playing, where the participants physically portray their characters. This larp is playful, it’s not about winning, but about together creating an exciting experience.

The scenario is written by Jeppe & Maria Hamming and has been set up many, many times, and in several different countries.

Kontakt

Personalbilder
Linus Råde Verksamhetsutvecklare pedagogik & kultur

Liknande kurser inom Rollspel i Västerbottens län