• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Att utveckla en kommun med folkbildning

Vad kan folkbildningen bidra med i din kommun för att öka den sociala hållbarheten och klimatomställningen - hör politiker berätta på våra två seminarier i Almedalen.

Den 28 och 29 juni möts kommunpolitiker och folkbildare på Folkets bio i Visby och berättar om lyckade exempel på samarbeten kring social och ekologisk hållbarhet. 

Social hållbarhet på kommunnivå – folkbildning som kitt i lokalsamhället

Vilken roll kan studieförbundens mötesplatser och verksamhet ha för den sociala hållbarheten i en kommun? Hur kan samverkan mellan kommun, föreningsliv och folkbildning utvecklas för att maximera goda effekter?

I det här panelsamtalet vill vi ta reda på hur kommun, civilsamhälle och den organiserade folkbildningen tillsammans kan bryta utanförskap och bjuda in till delaktighet och medskapande för våra medborgare i hela Sverige.

Den 28 juni klockan 10.30-11.30
Folkets Bio, Adelsgatan 39

Medverkande:

Andrea Rodriguez, Förbundschef, Studiefrämjandet riksförbundet
Luka Anic, Verksamhetschef, Studiefrämjandet Västerbotten & Klossen i Umeå
Jan Nilsson, Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande Vännäs kommun, Moderaterna & styrelseledamot för Medborgarskolan
Helena Smith, Kulturnämndens ordförande Umeå kommun, Socialdemokraterna
Thomas Östlund, Moderator

Grön omställning i din kommun - med fart och folkbildning

Sveriges kommuner kämpar alla för att nå målen i Agenda 2030 och för att bryta ned de globala målen för genomförande på lokal nivå

Genom utökad folkbildning i frågorna kan kommun, föreningsliv och studieförbund samverka i mobiliseringen för en snabbare klimatomställning och ökad biologisk mångfald.

Den 29 juni klockan 10.30-11.30
Folkets Bio, Adelsgatan 39

Medverkande:

Andrea Rodriguez, Förbundschef, Studiefrämjandet riksförbundet
Johanna Stål, Chefredaktör, föreläsare och konsult samt utvecklingsledare, Camino och Studiefrämjandet
Jan Nilsson, Lokalpolitiker Vännäs kommun, Moderaterna och styrelseledamot, Medborgarskolan
Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot inom EU-nämnden och talesperson för biologisk mångfald och djurrätt, Miljöpartiet
Thomas Östlund, Moderator